Unča

Unča (unca), naziv s više značenja (npr. naziv za «pjeneze», mjera za zemljište), od kojih nas zanima činjenica da je to bila i mjera za težinu (u rimsko doba 70 g, kod Engleza i Amerikanaca i danas 28.349 g, a za drage metale 31,1 g), ali i za tekućine i posebno za vino, te oznaka za dvanaestinu dužnoga davanja.

Povezano

Acid

Acid (lat.) znači kiselost. Ponekad vinari uz hrvatsku upotrebljavaju i latinsku riječ, pa govore o ukupnom ...

Albanija

Albanija na mnogim svojim područjima ima idealne uvjete za razvoj vinogradarstva, ali ih za sada samo djelomice ...

Enotanin

Enotanin uobičajeni naziv za tanin što se upotrebljava za bistrenje vina. Prema važećim propisima uporaba tog ...
Novosti