Ugni noir

Ugni noir (čit. inji noar)
Vidi: aramon

 

Povezano

Méthode champenoise

Méthode champenoise (čit. metod šampenoaz) je oznaka postupka proizvodnje prirodnog pjenušavog vina koji se temelji

Bakarska Vodica

Bakarska Vodica je naziv pjenušavog vina koje se proizvodi(lo) u gradu Bakru i još više u mjestu Praputnjaku ...

Viroidi

Viroidi su uzročnici biljnih, životinjskih i ljudskih bolesti. Manji su od virusa, a građeni od ribonukleinskih ...
Novosti