Ugljik IV oksid

Ugljik IV oksid još i ugljični dioksid, empirijska formula CO2 (molarna masa 40,0095), bezbojni plin, nastaje sagorjevanjem ugljika i u tijeku metabolizma (vrenjem …), teži je od zraka, ne podržava gorenje, u vodi topljiv (99% kao molekula, samo se 1% vezuje sa vodom u ugljičnu kiselinu H2CO3, kojoj je pH 4, zato je i kao plin na okus kiseo)

Povezano

Blue Nun

Blue Nun jedna od najuspješnijih marki njemačkih vina, ime, danas pomalo već zaboravljeno, nastalo u V. Britaniji i

Kiseline mošta i vina

Kiseline mošta i vina su najvećma organskoga, a manje i anorganskog podrijetla. Svako prirodno vino sadrži preko ...

Lišajevi

Lišajevi su složeni simbionti koje najčešće svrstavamo u posebne organizme i kao takve u vrste (kojih je već do ...
Novosti