Ugljik IV oksid

Ugljik IV oksid još i ugljični dioksid, empirijska formula CO2 (molarna masa 40,0095), bezbojni plin, nastaje sagorjevanjem ugljika i u tijeku metabolizma (vrenjem …), teži je od zraka, ne podržava gorenje, u vodi topljiv (99% kao molekula, samo se 1% vezuje sa vodom u ugljičnu kiselinu H2CO3, kojoj je pH 4, zato je i kao plin na okus kiseo)

Povezano

Tipično

Tipično je (VT), oznaka koja približno odgovara opisu pod originalno.

Koncentrirani mošt

Koncentrirani mošt je nekaramelizirani mošt dobiven djelomičnom dehidracijom mošta dopuštenim postupcima, ...

Posmeđivanje

Posmeđivanje ili mrki prijelom, česta mana crnog i bijelog vina koje je proizvedeno iz pljesniva i natrula grožđa, ...
Novosti