Udruga enologa

Vidi: L’Union internationale des oenoloques

Povezano

Viognier

Viognier naziv jednog od brojnih bijelih francuskih kultivara grožđa (čije se porijeklo povezuje i sa hrvatskom ...

Plavi lom

Plavi lom je rjeđe upotrebljavani naziv (kao i pocrnjivanje i mastiljavost) za manu vina poznatiju pod imenom crni ...

Određivanje alkohola u vinu

Najčešće, najlakše i za praksu dovoljno točno, alkohol u vinu određuje se pomoću naprave, odnosno mjernog ...
Novosti