Tvari boje u vinu

Vidi: bojila vina.

Povezano

Lužnjača

Lužnjača  je u Istri (Brseč i drugdje) i Hrvatskom primorju naziv za opaku bolest vinove loze lug ili pepelnicu.

Etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla

Etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla je, (kako stoji u Pravilniku NN 172/04.), alkohol dobiven rafinacijom ...

Pirovano 65

Pirovano 65 je u domovini nastanka (Italiji) istoznačnica za zobaticu Italia, koju je uzgojio selekcionar Pirovano.
Novosti