Turković Greta

Turković Greta (rođ. Pexdr) – (1896.-1978.), u suradnji sa suprugom Zdenkom izradila je akvarel slike za velik broj autohtonih i introduciranih kultivara v. l. Taj je ampelografski atlas ocijenjen kao jedinstven rad takve vrste u svjetskim mjerilima.

Povezano

Auksini

Auksini su biljni hormoni rasta (grč. auxein = rasti). Te sastavine pretežito indolne strukture (koja je aromatska ...

Miševina

Miševina (njem. Mäuseln, fr. odeur de souris) je mana vina, kruškovače i jabukovače koja ovim pićima daje odvratan ...

Udruga enologa

Vidi: L’Union internationale des oenoloques
Novosti