Trusnik

Trusnik je  hrvatski naziv za sporangij.<Vidi> truska, spora, sklerocij, hifa, micelij.

Povezano

Pinotage

Pinotage (u Francuskoj najčešće Pinot gris,u Hrvatskoj još zvan burgundac sivi, u Njemačkoj, Austriji i na drugim ...

Crni lom

Crni lom pocrnjivanje, plavi lom, mastiljavost, nazivi su za jednu te istu manu vina, što se manifestira kod ...

Konoba

Konoba u regiji primorske Hrvatske naziv za prizemnu ili djelomice ukopanu prostoriju u kojoj se prerađujegrožđe te
Novosti