Truska

Truska je (lat. spora) je hrvatski naziv vegetativne rasplodne (nespolne) stanice gljiva, protista i praživotinja.
Vidi: trusnik, sklerocij, micelij, hifa.

Povezano

Pirogrožđana kiselina

(empirijska formula C3H4O3, racionalna CH3 CO COOH) je jedna od brojnih (oko 30) prisutnih organskih kiselina u ...

Koydl Stjepan

Koydl Stjepan (1883.-1960.), učitelj vinogr, pivničarstva, voćarstva i povrtlarstva. Vlasnik i glavni urednik lista

Pokuplje

Pokuplje je naziv nizinskog područja uz rijeku Kupu od Ozlja do utoka u Savu, po kojem je nazvana, površinom ...
Novosti