Trs

Trs je isto što i čokot, panj i vinova loza.
Vidi: Vitis vinifera L.

Povezano

Oceanija

Oceanija obuhvaća za vinogradarsku statistiku dva značajna područja, Australiju i Novi Zeland. Na području O. ...

Sistemično aktivirana rezistentnost

Sistemično aktivirana rezistentnost je naziv za usmjerenu (kurativnu i preventivnu) zaštitu bilja prema uzoru na ...

Hranjive vrijednosti vina

Vidi: vino i zdravlje
Novosti