Tocai friulano

Tocai friulano je jedan od mogućih talijanskih naziva francuskog kultivara Savignonasse kojeg su u Italiji i u Sloveniji do sada označavali pogrešnim (mađarskim) imenom tocai odnosno tokaj.

Povezano

Kambuša

Kambuša u Hercegovini još i bakamuša, naziv za kultivar alicante bouschet.

Vlaška

Vlaška je naziv kultivara vinove loze što se uzgaja na području Kaštela i trogirske Zagore. Nema podataka o njenom ...

Pinotage

Pinotage (u Francuskoj najčešće Pinot gris,u Hrvatskoj još zvan burgundac sivi, u Njemačkoj, Austriji i na drugim ...
Novosti