Tocai friulano

Tocai friulano je jedan od mogućih talijanskih naziva francuskog kultivara Savignonasse kojeg su u Italiji i u Sloveniji do sada označavali pogrešnim (mađarskim) imenom tocai odnosno tokaj.

Povezano

Ukupni ekstrakt

Ukupni ekstrakt u kem. analizi npr. vina to je ukupna količina suhe tvari što zaostane nakon isparavanja (određene ...

Trebbianio

Trebbiano je zajedničko ime u nazivima velikog broja kultivara, sličnih svojstava, ili možda klonova jednog ...

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo je osnovan odlukom Hrvatskog Sabora i proglašen 18. veljače 2009. ...
Novosti
Svi na  OKOLOTORNO!

Svi na OKOLOTORNO!

U sklopu novljanske manifestacije- Okolotorno održat će se  u subotu, 20. srpnja 2024.na...

read more