Titracija

Titracija (fr.) je  postupak kojim se iz staklene cijevi za mjerenje obujma (bireta) određuje količina utrošene tekućine poznate koncentracije (do obrata boje) i izračunava količina ispitivane sastavine (npr. hlapljivih kiaelina ili ukupnih kiselina mošta i vina i sl.).
Vidi: određivanje ukupnih kiselina u moštu, određivanje hlapljivih kiselina u vinu, ukupna kiselost.

Povezano

Njegovanje vina

Njegovanje vina (još i školovanje vina) podrazumjeva sve radnje koje valja obaviti od početka alkoholne ...

Ježić, Milan

Ježić, Milan (1898.-1986.), nakon završene srednje vinogradarske škole u Iloku i više u Brnu, prvo zaposlenje na ...

Alkoholizirani mošt

Alkoholizirani mošt je jedan od alkoholno neprevrelih proizvoda od grožđa. Proizvodi se tako da se svježem moštu ...
Novosti