Tikveško crno

Tikveško crno je sorta crnoga grožđa poznata i pod nazivom tikveška.

Povezano

Garnacha

Garnacha (izgovor garnaha), španjolski naziv za u toj zemlji autohtonu sortu crnog grožđa, koju Francuzi nazivaju ...

Vinika

Vinika je jedno (uz vinjaga i loznica) od imena šumske samonikle vrste iz roda loze. Vidi: vinova loza i Vitis ...

Salleronov ebuliometar

Rad sa Salleronovim i Malligandovim ebuliometrom ima puno sličnosti. Kada se određuje temperatura vrelišta vode, u ...
Novosti