Tiještenje

Tiještenje (još i tiskanje, a nerijetko i prešanje od njem. riječi pressen i gepresst) je u postupku vinifikacije značajna radnja, kojom se iz svježe zgnječenog grožđa – masulja (u postupku proizvodnje bijelih vina) istiskuje tekuća faza – mošt, odnosno iz djelomično prevrelog masulja (u postupku proizvodnje rujnih vina), istiskuje djelomično prevreli mošt i time povećava korisni učinak – randman. Tiještenje masulja, a nerijetko i cijelog, ne zgnječenog grožđa valja obaviti odgovarajućim tijescima (prešama), primjenjujući naprave koje neće tarući (poput vijčanih tijesaka) lomiti sjemenke i ostale dijelove grozda i bobice što bi štetilo kakvoći konačnog proizvoda – vina.
Vidi:runjača-muljača.

Povezano

Prošek

Prošek je po ZOV-u Republike Hrvatske svrstan u grupu specijalnih vina kao desertno vino proizvedeno bez ikakvih ...

Kupaža

Kupaža (fr. coupage) miješanje više vrsta ili tipova vina. Kod nas se ova radnja naziva još i rezanje, križanje i ...

Biološka desacidifikacija mošta i vina

Biološka desacidifikacija mošta i vina je nerijetko u vinarskoj terminologiji uobičajeni naziv za jabučno mliječno ...
Novosti