TCA

TCA je akronim (skraćenica višeimenog naziva) kemijske sastavine (2,4,6-trikloranisola) koja se ponekad nalazi u plutu (koje je prilikom pripreme čepova dezinficirano ili bijeljeno sredstvima na bazi klora), a kojim se najčešće zatvaraju kvalitetna i vrhunska vina. Ta se mana pojavljuje i u vinima koja se čuvaju u podrumskom suđu koje je (u cilju dezinfekcije) bilo tretirano sredstvima na bazi klora. Kada ta tvar TCA (čak i u vrlo maloj količini) prijeđe u vino, mijenja njegova degustativna svojstva, uzrokujući neugodnu manu, koju potrošači, a poglavito sommelieri, enolozi i degustatori lako osjete i prepoznaju te nazivaju vonj po čepu. Tu neugodnu dűha duhù, koja prema mnogima podsjeća na miris pljesnivog pluta, ali i na animalni vonj mokrog znojnog psa ili pak vlažnog kartona, (uzrokujući isključivanje iz prometa i više od 3% ukupno flaširanih količina vina), vinari nastoje otkloniti (isključivanjem iz uporabe sredstava za pranje i dezinfekciju na bazi klora, uz održavanje vrhunske higijene podruma i poglavito podrumskog alata i suđa) i zamjenom plutenih čepova sa silikonskim čepovima ili pak metalnim poklopcima i navojnim zatvaračima. Postoji vjerovanje da će se time otkloniti neugodnosti i štete koje uzrokuje TCA, ali zacijelo i umanjiti ritual tradicionalnog ugođaja otvaranja boce s vinom.
Vidi: Brettanomyces.

Povezano

Čečuk, Stjepan

Čečuk, Stjepan (1895.-1976.) uz mnogobrojne agronomske poslove bavi se i vinogradarstvom (u Državnoj polj. stanici ...

Acid

Acid (lat.) znači kiselost. Ponekad vinari uz hrvatsku upotrebljavaju i latinsku riječ, pa govore o ukupnom ...

Vinum pucinum

Vinum pucinum je jedna od neriješenih zagonetaka antike (julijevske epohe u Istri) za koju npr. nema odgovora ni na
Novosti