Tanini

Tanini (trijeslovine) su  redovit  sastojak grožđa, mošta i vina. To su različiti, ali građom slični polifenolni spojevi (od kojih se neki svrstavaju u skupinu vitamina P) koji sa solima željeza vinu pridaju plavu, crnu ili zelenu boju i trpak okus. U grožđu najviše tanina (kao polimera leukoantocijana i katehina, koji su derivati flavana) ima u sjemenkama (2-7 %), kožici (do 1,3 % u bijelom i do 4,5 % u crnom) i peteljci (od 0,7 do 3 %), otkuda, ovisno o tehnološkom postupku preradbe više ili manje prelaze u mošt i vino. S bjelančevinama vina tanini se talože u vidu amorfnog taloga. Uz to tanini polimeriziraju, pa je i to razlogom što ih u starijim i odležanim vinima ima manje. Rafinirani, tzv. enološki tanin (enotanin) dodaje se vinima kao bistrilo (radi obaranja bjelančevina), a potrebna količina određuje se probom na malo.
Vidi: bistrenje, Asti spumante, želatina, polifenoli, kemijski sastav vina.

Povezano

Enotanin

Enotanin uobičajeni naziv za tanin što se upotrebljava za bistrenje vina. Prema važećim propisima uporaba tog ...

Vinogradarski registar

Vinogradarski registar je dio Upisnika poljoprivrednih gospodarstava (kako se navodi u Pravilniku o registru ...

Čabar

Čabar posuda, mjera i daća kmetska. Naziv potječe od litv. kiberas vjedro, a odgovara mađ. nazivu akov
Novosti