Tamjanika

Tamjanika je bijela sorta nepoznatoga podrijetla koja se vrlo rijetko gaji u Srbiji, najviše u župskom vinogorju, a zbog neredovita priroda i tu se sve više napušta. Tamjanikom se ponegdje imenuju aromatične sorte, kao npr. muškat ruža i traminac bijeli, traminac crveni i traminac mirisni.

Povezano
Utjecaj visokonaponskog električnog pražnjenja-hladne plazme na fizikalno-kemijske karakteristike vina

Utjecaj visokonaponskog električnog pražnjenja-hladne plazme na fizikalno-kemijske karakteristike vina

Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati utjecaj visokonaponskog električnog pražnjenjahladne plazme na ...

Lakmus

Lakmus je u kemijskoj analizi vina često upotrebljavani reagens na baze i kiseline. Proizvodi se iz lišajeva ...
Novosti