Tambača Andrija

Tambača Andrija (1913.-2013.) vinogradarsko-vinarski djelatnik, autor brojnih stručnih članaka poglavito iz užeg zavičaja – Šibenika, te knjiga „Šibensko iverje“ i izuzetno zanimljivu stručnu knjigu „Vinogradarstvo i vinarstvo šibenskog kraja kroz stoljeća“. Nakon završene osnovne škole u Šibeniku i gimnazije u Zadru, upisuje Poljoprivredno-šumarski fakultet u Zagrebu, na kojem diplomira 1938. godine. Izbor tog studija temelji na obiteljskoj vinogradarsko-vinarskoj tradiciji koja se je uspjeno bavila proizvodnjom maraština|maraštine. Nakon završenog studja, kraće se vrijeme zapošljava u zagrebačom Hrvatskom zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo, nakon čega odlazi na specijalizaciju u Italiju gdje se informira o proizvodnji u toj zemlji i naročito o primjeni suvremenijih postupaka uzgoja vinove loze i industrijskog načina proizvodnje grožđa i vina. Početkom II. Svjetskog rata i talijanske okupacije Dalmacije, zbog iskazivanja neslaganja s tom mjerom, biva zatvoren, a nakon povratka iz zatvora uključuje se u narodno oslobodilačku borbu, da bi u oblasnom NO Dalmacije vodio poslove za koje se je obrazovao. Od 1949. do 1961. (ukupno 12 godin), nakon preuzimanja poslova ravnatelja Rajonske poljoprivredne stanice u Splitu prelazi na dužnost ravnatelja Instituta za jadranske kulture, koji njegovom aktivnošću prerasta u Znanstveno istraživačku instituciju za vinogradarstvo-vinarstvo i melioraciju krša. U želji da tradicionalni postupak vinogradarsko-vinarske proizvodnje unaprijedi, preuzima poslove izgradnje vinskog podruma u Splitu i osnivanja tvrtke Dalmacijavina, čiji je on prvi i višegodišnji direktor.

Povezano

Vakuum filtar

Vakuum filtar je naziv filtar naprave što obavlja separaciju podtlakom. Služi za grubo filtriranje rijetkog vinskog

Tamni umaci

Tamni umaci su umaci proizvedeni uz upotrebu crnog vina. Naime, u kuhinji se najčešće upotrebljavaju suha, mlada, ...

Akov

Akov (mađ.) je posuda, mjera i daća za vino (od 56,589 l). Kod nas je češći naziv čabar ili vjedro.
Novosti