Tambača Andrija

Tambača Andrija (1913.-2013.) vinogradarsko-vinarski djelatnik, autor brojnih stručnih članaka poglavito iz užeg zavičaja – Šibenika, te knjiga „Šibensko iverje“ i izuzetno zanimljivu stručnu knjigu „Vinogradarstvo i vinarstvo šibenskog kraja kroz stoljeća“. Nakon završene osnovne škole u Šibeniku i gimnazije u Zadru, upisuje Poljoprivredno-šumarski fakultet u Zagrebu, na kojem diplomira 1938. godine. Izbor tog studija temelji na obiteljskoj vinogradarsko-vinarskoj tradiciji koja se je uspjeno bavila proizvodnjom maraština|maraštine. Nakon završenog studja, kraće se vrijeme zapošljava u zagrebačom Hrvatskom zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo, nakon čega odlazi na specijalizaciju u Italiju gdje se informira o proizvodnji u toj zemlji i naročito o primjeni suvremenijih postupaka uzgoja vinove loze i industrijskog načina proizvodnje grožđa i vina. Početkom II. Svjetskog rata i talijanske okupacije Dalmacije, zbog iskazivanja neslaganja s tom mjerom, biva zatvoren, a nakon povratka iz zatvora uključuje se u narodno oslobodilačku borbu, da bi u oblasnom NO Dalmacije vodio poslove za koje se je obrazovao. Od 1949. do 1961. (ukupno 12 godin), nakon preuzimanja poslova ravnatelja Rajonske poljoprivredne stanice u Splitu prelazi na dužnost ravnatelja Instituta za jadranske kulture, koji njegovom aktivnošću prerasta u Znanstveno istraživačku instituciju za vinogradarstvo-vinarstvo i melioraciju krša. U želji da tradicionalni postupak vinogradarsko-vinarske proizvodnje unaprijedi, preuzima poslove izgradnje vinskog podruma u Splitu i osnivanja tvrtke Dalmacijavina, čiji je on prvi i višegodišnji direktor.

Povezano

Heiner grüner

Vidi: zelenac slatki bijeli, odnosno zelenika.

Okuliranje

Okuliranje je uobičajeni naziv za cijepljenje kojim se okce (pup) s jedne biljke transplantira (premješta) na ...

Biopesticidi

Biopesticidi (lat. bio život, pestis kuga, occidere ubiti) zajednički naziv za kukce, grinje, bakterije, gljivice, ...
Novosti