Taloženje mošta

Taloženje mošta je značajna radnja u postupku proizvodnje bijelih vina. Nakon muljanja svježega grožđa, ocjeđivanjem (ili tiještenjem) dobije se sok (ili mošt) koji valja sulfitirati. U sulfitiranom svježem soku neće odmah započeti alkoholno vrenje, pa će se teže krute tvari (poput sjemenke, kožice bobice i drugih nečistoća) istaložiti, a sok izbistriti. Takav bistri mošt, obično nakon jednog dana, a svakako prije početka vrenja valja dekantirati, tj. preliti u za to pripremljenu posudu u kojem će vreti. Taj proces vinari nazivaju taloženje.
Vidi: bijela vina, flotacija, centrifugiranje.

Povezano

Regula roos

Regula roos postupak (regularisation, uređenje) dokazivanja umnožavanja vina po francuskom vinarskom stručnjaku ...

Disaharid

Disaharid (grč.), kem. naziv za šećere koji su sastavljeni od dva jednostavna šećera (monosaharida). Saharoza je ...

Pilnica

Pilnica je nedavno češće, a u novije dobe sve rjeđe upotrebljavani naziv za vinarski podrum, pivnicu, ...
Novosti