Taksonomija

Taksonomija (grč. tȁksis – red, nómos – zakon), je istoznačnica za do sada češće korištenu riječ sistematika. Riječ taksonomija sve se češće koristi u području bioloških znanosti. Jednako kao i sistematika, (riječi koja je nastala također od grčke riječi sistéma -sustav, poredak…) ima zadaću svrstati živa bića, pojmove, nazive itd. u skladu dogovorenih pravila u pregledan i logičan red.
Sve do nedavno, biološke su se znanosti svrstavale u dva carstva, biljke i životinje. U novije doba najčešće se svi živi organizmi razvrstavaju u dva nadcarstva, a zatim slijede carstva koja se dijele u koljena (Phylum), razrede (Classis), redove (Orto), porodice (Familia), rodove (Genus) i vrste (Species).
Mnogi se od ovih pojmovi nerijetko granaju u nadkoljena, ili podredove itd.
U Prvo nadcarstvu (Prokariota, odnosno Procaryota) svrstano je jedno i to
I. carstvo (ranije nazivano Monera) i unutar njega stanice bez jezgre i organela (a tu spadaju eubakterije, cijanobakterije i brojne druge).
U drugom nadcarstvu (Eucariota) nalazi se pet carstava, a to su:
II. carstvo Protista (kamo su svrstane diatomeje, žutozelene alge, bičaši, crysophyta i dr. organizmi)
III. je carstvo gljiva (Fungi),
IV. biljke (Vegetabilia, ili Plantae), a
V. carstvo obuhvaća životinje (lat. naziv Animalia)
Vidi: Linnaeus, Carl (Linné), virusi, kukci, štetnici vinove loze, kako je razvrstana vrsta Vitis vinifera L.

Povezano

Uravnoteženo

Uravnoteženo isto što i skladno, harmonično vino.

Domaći rum

Domaći rum je naziv za alkoholno piće koje se proizvodi po posebnom postupku, a koje se dobiva aromatiziranjem ...
Novosti