Žukva je naziv jedne od mnogobrojnih vrsta vrba (rod Salicaceae kojem pripada veći broj vrsta,...

read more