ZOV

ZOV

ZOV je uobičajena kratica za Zakon o vinu. U Republici Hrvatskoj na snazi je ZOV koji je donio...

read more