Zlorod je u nekim krajevima Hercegovine istoznačnica za blatinu.

read more