Zlatna knjiga o vinu je naziv  kompendija (priručnika-udžbenika, enciklopedijskog formata)...

read more