Plemenka je zajednički naziv za veći broj sorata, od kojih su kod nas i u svijetu najraširenije...

read more