Glavni, zimski ili pravi pup razvije se u pazušku lista na ljetorastu – mladici u tijeku njena...

read more