zelena rezidba

Zelena rezidba

Zelena rezidba je naziv za sve oblike rezidbe (u našem primjeru vinove loze) u doba vegetacije...

read more