Zaštita vinove loze

Viroidi

Viroidi su uzročnici biljnih, životinjskih i ljudskih bolesti. Manji su od virusa, a građeni od...

read more

Virusi

Virusi (lat. otrovi) su uzročnici mnogih bolesti kod životinja i ljudi, te kod bilja pa i kod...

read more

Vunasta lozina uš

(Pulvinaria vitis) je termofilni štetnik na vinovoj lozi, pa je to razlog što se pretežno i nalazi...

read more

Zelena galica

Zelena galica je uobičajen naziv za željezov sulfat (FeSO4). U vinogradarstvu se koristi kao...

read more

Zelena plijesan

Zelena plijesan je i jedna najčešće spominjana antibakterijska čije je ime penicilin (a znanstveni...

read more

Zlatica vinova

Zlatica vinova (Haltica ampelophaga) je kukac iz porodice zlatica (kao i lozin pisar), koji veće...

read more

Željezov sulfat

Željezov sulfat je uobičajen naziv za željezov sulfat (FeSO4). U vinogradarstvu se koristi kao...

read more