Zaštita vinove loze

Termiti

Termiti su kukci – insekti (Hexapoda), svrstani u podrazred krilaši (Pterigota) i red istokrilci...

read more

Sistemici

Sistemici su zaštitne tvari koje ulaskom u biljku, biljci ne smetaju, ali smetaju parazitskoj...

read more

Uš lozina

Uš lozina (crna štitasta lozina uš, Targionia vitis) je samo jedan od mnogobrojnih štetnika v. l....

read more

Uncinula necator

Uncinula necator točnije Uncinula necator, Schw., Burr. je stariji naziv uzročnika bolesti vinove...

read more

Žičnjaci

(čije se ličinke zbog izgleda nazivaju još i drotari, odnosno žičnjaci) su kukci iz reda kornjaša...

read more

Vektor

Vektor je lat. riječ u značenju prenosilac koja se u biologiji koristi za označavanje organizama...

read more

Vidriol

Vidriol (tal.), kod istarskih vinogradara uobičajen je naziv za bakrov sulfat (plavi kamen, odn....

read more