Vučija je isto što i fučija, drvena posuda za transport vode na samaru (drvenom sedlu za tovarnu...

read more