Kemijska empirijska formula za vodu je H2O. Voda  je tvar čije je ledište kod jednog bara 0°C, a...

read more