Vizir (fr.), mjernik je  štap kojim bačvari i podrumari (uz pomoć posebnih tablica) određuju...

read more