Virologija je znanost koja izučava viruse i viroide.

read more