Viroidi su uzročnici biljnih, životinjskih i ljudskih bolesti. Manji su od virusa, a građeni od...

read more