Virnica je u požeškom kraju naziv za baras (ruzu, ružu, sjenicu).  

read more