Rukatac je drugi, ali manje poznati naziv za bijelu vinsku sortu maraštinu. Vidi: krizol.

read more