Vinska podtoka je u naravi daća (u vinu) što su je kmetovi bili dužni davati (npr. gospodinu...

read more