Vinska kiselina

Vinska kiselina

Vinska kiselina (empirijska kem. formula C4O6H6, racionalna COOH CHOH CHOH COOH) je glavna (što ne...

read more