Vinova loza je hrvatski naziv za jednu od vrsta iz roda loze, koju pobliže označavamo još kao...

read more