Vinoslužitelj je istoznačnica sa vinotoča, peharnik odn. sommelier.

read more