Vinogradišće je naziv za zapušteno mjesto gdje je nekada bio vinograd. Istoznačnice: vinogradina,...

read more