Vinogradarski katastar je ustanova u kojoj se na temelju geodetskih izmjera i drugih pokazatelja...

read more