Thomasova drosga je fosfatno mineralno gnojivo (koje nastaje primjerice u Thomasovim pećima kao...

read more