Vinifikacija

Vinifikacija

Vinifikacija je zajednički naziv za skup radnji kojima se grožđe pretvara u vino, dakle preradba...

read more

Vinifikatori

Vinifikatori su naprave kojima se ubrzava vrenje i ekstrakcija bojila i drugih sastojaka iz kožice...

read more