Vinalia (čit. Vinalija) su najstariji obredi u starom Rimu; Vinalia urbana (gradska) u slavu...

read more