Vektor je lat. riječ u značenju prenosilac koja se u biologiji koristi za označavanje organizama...

read more