Vaza je posuda za tekućine i rasute tvari, u arheologiji naziv za sve vrste antičkog posuđa....

read more