Urea je naziv umjetnog dušičnog gnojiva u kojem je dušik sadržan u amidnom obliku. Da bi se...

read more