Ukupni alkohol u vinu razumijeva zbroj stvarnog i potencijalnog alkohola. Vidi: etanol.

read more