Ukupna kiselost je je zbroj svih kiselina koje, se nalaze u tim proizvodima (vezana ili fiksna...

read more